Rada OZ

Ing. Lubomír marhaVý
Predseda
+421908226727
Ing. Robert dohál
Podpredseda
+421908526002
Ing. Tomáš Baran
Tajomník
+421905405995

Partneri

Národné polnohospodárske a potravinárske centrum
http://www.nppc.sk